logo
Itinerary
Predložite Vaš Itinerer itinereri

Trase infrastrukturnih sistema

Napuštene železnice
od Dunava do Jadrana

Međunarodni put
Beograd-Budimpešta

Auto-put Bratstvo-jedinstvo

Wiener Stadtbahn

Nekadašnja regulacija plovidbe kroz
Gvozdena vrata

Biciklistička staza
od Doćola do Ade

A Földalati villamos
vasút Pesten

Graničnici kultura

Raška bašta

Moravska bašta

Antički rimski put u Đerdapu

Mreže urbanih slojeva

Pešačke zone

Gradovi ostrva
na Jadranskom moru

Urbana toponimija

Neboderi, Nebotičniki, Grattacielli, Hochhäuser

Gradske šetnje i vožnje

Ulica pod Svetim Ivanom
u Kotoru

Istorijske crkve i groblja Novog Sada

Stara čaršija u Prizrenu

Venac u Beogradu

Arhitekta Jože Plečnik
na Ljubljanici

Crkve u Sentandreji

Kameni mostovi
u Nikšićkom polju

Moderna arhitektura
na Pupinovom bulevaru

Obale Podgorice

Strana poslanstva
na Cetinju

Glavna zagrebačka osovina sever-jug

Filmovi u Pančevu

 

Kameni mostovi u Nikšićkom polju

 
legenda

mapa

Nikšićko polje ili nikšićka visoravan je prebogata vodom. Ovamo se spuštaju rijeke Zeta, Moštanica i Gračanica, čineći neobičnu mrežu prirodnih i vještačkih vodotokova, a čovjek je za potrebe vodoprivrede i energije stvorio Krupačko i Slano jezero. Sva voda iz polja otiče ka jugu rijekom Zetom u području Glave Zete.
U ovom zamršenom kompleksu vodotokova napravljeno je desetak kamenih mostova od antičkih do modernih vremena, koji ih premošćavaju elegantnim kamenim svodovima.
Nigde na Balkanskom poluostrvu nije mreža kamenih mostova tako gusta kao ovdje. Dva mosta pripadaju antologiji starih kamenih mostova, most preko Moštanice i Carev most.